DELA

Dånösundsbron blir fråga för regeringen

Som Nya Åland tidigare berättat är Dånösundsbron i behov av upprustning, alternativt behöver den bytas ut. Detta ska enligt beräkningar kosta kring en miljon euro. Kommunstyrelsen i Geta föreslog på sitt senaste möte att fullmäktige skulle ansöka om landskapsbidrag på ungefär 900 000 euro för investeringen.
Fullmäktige diskuterade ärendet i onsdags och konstaterade att bron projekterats, byggts, underhållits och inspekterats av landskapsregeringen.
– Således hänskjuter kommunfullmäktige frågan till landskapsregeringen och ser fram emot en konstruktiv diskussion kring brons förbättring, skriver fullmäktige i sitt mötesprotokoll. (ml)