DELA

Danielsson kaplan i stan

Domkapitlet i Borgå stift sammanträdde i onsdags och utfärdade fullmakt åt Kent Danielsson på en av kaplanstjänsterna i Mariehamns församling med start 1 februari. Danielsson kommer närmast från tjänsten som kyrkoherde i Brändö-Kumlinge församling.
Dessutom har pastor Jan-Erik Karlström förordnats att sköta församlingstjänsten i Vårdö kapellförsamling 21 januari-30 april.
Domkapitlet lediganslår nu tjänsterna som kyrkoherde i både Brändö-Kumlinge församling och Hammarlands församling. Tjänsterna ska sökas senast 19 februari. (mt)