DELA

Danielsson blir JCI-informatör

Mariehamns juniorhandelskammares president Nina Danielsson är utsedd till regionalt informationsansvarig för distrikt II i riket nästa år, vilket omfattar totalt nio JCI-avdelningar i Nystad, Åbo, Salo och Åland.
Det beslutades vid JCI Finlands sydkonferens i Esbo i slutet av september. Posten som ”RIO” innebär att Danielsson informerar distriktet i frågor som rör verksamheten. Vidare ska en medlemstidning ges ut fyra gånger i året, hemsidor uppdateras och information vidarebefordras från centralförbundet. (mt)