DELA

Damm utlöste brandalarm

På måndagsmorgonen utlöstes brandalarmet på tandläkarmottagningen i Hälsans hus (gamla Hälsocentralen), men när brandkåren kom till platsen kunde man konstatera att larmet inte gått igång på grund av eldsvåda utan att det var damm som låg bakom det hela.
Det var dessbättre inte frågan om några särskilt eldfängda dammråttor, utan ett kemiskt pulver som vid tillblandningen dammat upp ett moln precis intill en rökdetektor som plikttroget reagerade med att sätta igång automatlarmet. (la)