DELA

Dalkarbyvägen stängs i dag

På grund av arbete med vatten och avloppsledningar stängs Dalkarbyvägen av för genomfartstrafik idag på eftermiddagen, torsdag 11 oktober.
Avgrävningen är i höjd med norra infarten till Simons Byggträ. Gatan öppnas för trafik igen på fredag eftermiddag.(ab)