DELA

Dåligt intresse för Storgärdan-auktion

Endast två av de elva tomter som auktionerades ut i det nya bostadsområdet Storgärdan i Mariehamn såldes. Sex personer hade förhandsanmält intresse att delta i auktionen och intresset gällde två av de större tomterna i området. Priset för tomterna blev 43.000 respektive 44.500 euro. De återstående dryga 40 tomterna lottas nu ut bland intresserade köpare. (ns)