DELA

Dahlén ordförande för högskolan

Landskapsregeringen har utsett Emma Dahlén till ordförande för styrelsen för Högskolan på Åland för mandatperioden 2013-2016. Samtidigt utsågs Bo-Gustav Donning till viceordförande för perioden 2013-2014.
Ann Riis är personalrepresentant och Tiia Hellström studeranderepresentant under tiden 2013-2014. (ar)