DELA

Dagsböter för trafikförseelse

En kvinna har dömts för att 2013 ha låtit en person köra en personbil som hon står som ägare till, trots att denna varit belagd med körförbud för att inte ha varit besiktigad.
Detta står i strid med vägtrafiklagen, och kvinnan döms därför av tingsrätten till att betala 10 dagsböter á 13 euro. Rubriceringen är trafikförseelse. (fq)