DELA

Dagsböter för narkotikabrott

Fyrtiofem dagsböter på totalt 270 euro blir straffet för en man i trettioårsåldern som fällts för narkotikabrott.
I februari 2010 försökte han skaffa narkotika åt en annan person genom att ringa till en kontakt och fråga om denne hade marijuana, som han kallade ”grönt”, eller bensodiazepiner, ”benz”.
I mars 2010 gav han tre milligram Subuxone till en annan person.
Mannen har dömts för narkotikabrott ett antal gånger. År 2002 fick han ett fyra månaders fängelsestraff för bland annat medhjälp till narkotikabrott. De två senaste åren har han vid fyra tillfällen fått dagsböter för narkotikarelaterade brott. (pd)