DELA

Dagsböter för narkotikabrott

En 25-årig kvinna, bosatt i Sverige, har av Ålands tingsrätt dömts till 25 dagsböter om 6 euro, sammanlagt 150 euro, för narkotikabrott.
Kvinnan döms mot sitt nekande för att ha försökt anskaffa och sprida hasch.
Tingsrätten har i sin dom tagit hänsyn till att den dömdes gärningar stannat på försöksstadiet och att det handlat om små mängder hasch. (mp)