DELA

Dagsböter för lånebedragare

Sextiofem dagsböter på totalt 390 euro blir straffet för en man som tingsrätten har dömt för bedrägeri.

Mannen hade använt en anhörigs namn när han ansökte om ett lån hos ett kreditbolag. Men pengarna gick till hans eget konto.

Minst 991 euro betalades ut innan bedrägeriet avslöjades. (pd)