DELA

Dagsböter för kändisstalker

Den kvinna som förra hösten sökte upp en dansbandsmusiker i logen under en spelning på fastlandet och uppträdde aggressivt mot honom har dömts till 30 dagsböter à 6 euro, 180 euro, för att hon bröt mot det besöksförbud som hon tidigare hade dömts till.
Tingsrätten fann inget skäl att tvivla på musikerns berättelse om vad som hade hänt, i synnerhet som två poliser vittnade till kvinnans nackdel.
Det kvinnan stödde sig på – att besöksförbudet inte uttryckligen omfattar de platser där dansbandet spelar – innebar enligt tingsrätten att hon inte direkt bröt mot besöksförbudet. Men eftersom besöksförbudet förbjuder henne att kontakta musikern, försöka kontakta honom, följa efter eller iaktta honom så har hon ändå brutit mot förbudet genom at tränga sig in i logen och skrika och riva i musikerns kläder.
Kvinnan deklarerade redan under huvudförhandlingen att hon kommer att överklaga domen ifall hon döms. (ao)