DELA

Dagsböter för bilist som körde på hund

20 dagsböter på totalt 1.760 euro blev straffet för bilförarensom i november 2008 körde på en grand danios-hund på ett övergångsställe i korsningen Elverksgatan-västra utfarten.
Hunden fick så svåra skador att den måste avlivas. En annan hund fick skrapsår, och mannen som var ute på promenad med hundarn fick kasta sig bakåt för att inte skadas.
Bilföraren framförde dålig sikt som förmildrande omständighet, men tingsrätten ansåg att körsättet bör anpassas efter omständigheterna som råder.
Den kvinnliga föraren framförde sitt fordon på ett sätt som har medfört fara för andras säkerhet då hon närmade sig ett övergångsställe utan att iaktta den omsorg och varsamhet som krävs, står det i domen från tingsrätten. (ne)