DELA

Dagsböter för arbetsavtalsbrott

En man i medelåldern har dömts av Ålands tingsrätt till 30 dagsböter, sammanlagt 720 euro, för tre olika arbetsrelaterade brott.

Mannen dömdes som företrädare för ett bolag som har ett mindre lastfartyg för överträdelse av lagen om sjöarbetsavtal, arbetstidsbrott och underlåtelse att ordna företagshälsovårdstjänster.

Detta sedan det inte fanns skriftliga arbetsavtal med anställda ombord, arbetstider och semestrar hade inte bokförts, och företagshälsovård var inte ordnad.

Mannen medgav åtalspunkterna. (ms)