DELA

Dagsböter för att ha vägrat lyda polisen

I samband med ett gripande av en annan person har en man bosatt i Mariehamn dömts för tredska mot polis. Mannen vägrade avlägsna sig från platsen för gripandet trots polisens befallningar.
Mannen erkänner brottet, men har invändningar mot bötesbeloppets storlek. Rätten tog inte hänsyn till invändningarna, utan dömde mannen utan muntlig förhandling till 10 dagsböter. (eh)