DELA

Dags föreslå medlemmar till Visit Åland-styrelse

Inför årsmötet ber Visit Åland sina medlemmar nominera nya namn till styrelsen. Valberedningen vill ha förslagen senast söndagen 9 mars.
Fram till årsmötet ser styrelsen ut såhär: Ordförande är Terese Flöjt, medlemmar är Jim Häggblom, Maria Häggblom, Henrik Nordström, Tomas Karlsson och Satu Numminen. Suppleanter är Anna-Theresa Nordlund och Roni Huttunen.
Terese Flöjt, Jim Häggblom, Maria Häggblom samt Anna-Theresa Nordlund är i tur att avgå. (ml)