DELA

Dags för årets gatusyn i stan

Det är skäl att städa gårdar och måla slitna plank i Mariehamn, årets gatusyn görs den 25 och 26 maj.

Då vandrar minst en från stadens byggnadsnämnd, en representant från Tekniska verkens samhällstekniska avdelning och granskningsarkitekten runt staden för att kolla att invånarna följer byggnadsordningen och plan- och bygglagen.

Enligt stadgarna skall bland annat allt utomhus som påverkar stadsbilden hållas i snyggt skick och byggnader och gårdar skall uppfylla både miljömässiga och sanitära krav. Den som har brister blir kontaktad av staden och uppmanad att åtgärda dem. (tt-s)