DELA

Dags att nominera till Rädda barnen-pris

Senast 1 november vill Rädda Barnen ha nomineringarna till vem som ska få årets Rädda Barnen-pris. Rädda Barnen-priset är en utmärkelse som årligen delas ut till en vuxen eller en grupp av vuxna på Åland, som i beslutsfattande eller i sin verksamhet värnat om barnets rättigheter genom att ha ett barnperspektiv, ha beaktat berörda barns intressen och berett dem möjlighet till delaktighet.

Alla är välkomna att lämna in förslag på kandidater.

På Barnkonventionens dag den 20 november offentliggörs vinnaren av årets pris.