DELA

Dags att nominera till morsdagsmedalj

Nu är det dags att nominera mammor till morsdagsmedaljerna år 2020.

Morsdagsmedaljen, Finlands Vita Ros´ordens medalj av första klass med guldkors tilldelas för meriter som en exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap. Det skriver Regionförvaltningsverket i ett pressmeddelande.

Medaljen kan tilldelas en biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som fyllt 40 år. Antalet barn är inte av avgörande betydelse för medaljen.

Kommuner, församlingar, föreningar och andra sammanslutningar kan lämna in förslag på mammor som borde få medalj.

Medaljerna överlämnas på en nationell fest som arrangeras på morsdagen av Mannerheims barnskyddsförbund.

Förslagen lämnas in senast 1 november. På Åland är det Statens Ämbetsverk som tar emot nomineringar.

– Man kan kontakta min assistent Satu Silvennoinen, hälsar landshövding Peter Lindbäck. (ikj)