DELA

Dags att ansöka om jaktarrende

Senast den 9 maj ska den som vill jaga på landskapets marker lämna in sin ansökan. Näringsminister Fredrik Karlström (Ob) har också fastslagit riktlinjerna för utarrendering av jakträtten på landskapets områden. (ns)