DELA

Dagisavgifter återbetalas

HAMMARLAND. De barndagsvårdsavgifter som blev för högt debiterade från och med 2001 till januari 2007 skall nu betalas tillbaka i Hammarland, liksom i andra åländska kommuner. Ärendet var uppe i kommunstyrelsen vid dess senaste möte och man kommer nu att gå ut med information både lokalt och den gemensamma annonseringen via kommunförbundet.
Kommundirektör Kurt Carlsson har ingen exakt siffra på hur mycket pengar det handlar om, men han tror att det kan röra sig kring totalt 5.000 euro per år för Hammarlands del.
Han konstaterar dock att man inte på förhand vet om alla som har rätt till det kommer att ansöka om återbetalning.
– Vi har ju inte tagit ut mer än vad det kostar att stå för dagvården och det finns kanske en del som tycker att de fått en service som motsvarar det de betalat, säger han.
Men alla som blivit för högt debiterade har nu alltså möjlighet att ansöka om återbetalning. (jk)