DELA

Dag för diabetiker nu på måndag

Diabetesföreningen på Åland uppmärksammar den Internationella Diabetesdagen måndagen den 14 november med en liten utställning med upplysningsmaterial på Nya Apoteket.
Typ-2 diabetes (det som man tidigare kallade åldersdiabetes) hör till de sjukdomar som ökar mest i världen och den kryper också ner i åldrarna.
Sjukdomen, och hjärt- och kärlsjukdomar och kroniska luftvägssjukdomar som också kraftigt ökar, får dock inte lika mycket publicitet som till exempel smittsamma sjukdomar, fastän dessa utgör ett verkligt hot mot vårdsystemen i alla länder.
Diabetesförbundet i Finland har gjort en undersökning bland sina medlemmar med typ 2-diabetes. För nästan hälften (47%) kommer diagnosen som en fullständig överraskning. Nästan lika många (43%) får diagnosen ”som ett fynd vid sidan om” vid ett läkarbesök gjort av någon annan orsak. Det finns omkring 300.000 personer i Finland med typ 2 och man räknar med ytterligare 200.000 personer som inte vet om sin sjukdom.
Typ 2-diabetes är en av de snabbast ökande sjukdomarna i landet och man räknar med en fördubbling inom tio år. Sjukdomen beskrivs av deltagare i undersökningen som en lömsk sjukdom som sakta smyger sig på.
På Nya Apoteket finns det möjlighet att göra diabetestestet på den Internationella Diabetesdagen. (ka-f)