DELA

Cykelsemester intresserade på resemässa

Projektet Skärgårdsleden är mycket nöjda med årets upplaga av Matka-mässan, som hölls i Helsingfors den 18-21 januari. Det skriver Skärgårdsledens John Holmberg i ett pressmeddelande.
Man ställde i år ut på mässans internationella avdelning och märkte ett avsevärt ökat intresse från såväl utländska agenter och researrangörer som enskilda besökare. I Skärgårdsledens monter visades bland annat ett bildspel från regionerna Roslagen, Åland, Åbo skärgård och västra Nyland och man presenterade övrigt marknadsföringsmaterial från de olika regionerna.
”Det största intresset från allmänheten gällde cykling samt möjligheterna till att ”ö-luffa” från finska sidan till Åland. Här finns fortfarande mycket att göra då dessa möjligheter inte på långa vägar finns i alla människors medvetande. Skärgårdsledens tydliga vision är att öka vetskapen om regionerna som turistmål, men även öka nätverkandet mellan företagen samt paketeringen över regionsgränserna. Ett konkret sätt att exponera denna destination är via det kommande cykelpaketet Stockholm-Helsingfors.”, skriver man också i pressmeddelandet.
Totalt besöktes Matka-mässan 85.953 besökare från 64 länder.
Skärgårdsleden kommer under våren att ställa ut på flera mässor, bland annat i Berlin och Birmingham.(ab)