DELA

Cykelbana genom Saltvik

SALTVIK. En gång- och cykelbana från Kroklund till Haraldsby, det anhåller kommunen om att landskapsregeringen ska projektera och bygga.
Det var vid kommunfullmäktiges sammanträde i augusti som Tommy Sjöblom med flera lämnade in en motion i frågan. Där föreslogs bland annat att prioritet skulle ligga på de tätbebyggda områdena som Kroklund-Ödkarby, då dessa är viktiga för skolbarnen. En grov kostnadsberäkning visar att vägen skulle kostar ungefär 400.000 euro.
Fullmäktige tog beslut i frågan på sitt senaste möte, den 10 september. (ab)