DELA

Curlinghall vid Bollhalla utreds

Ålands curling Ab anhåller om en möjlighet att arrendera ett markområde för en curlinghall i Mariehamn. Det handlar om en hall på 1.800 kvadratmeter som rymmer tre till fyra banor med intilliggande parkeringsmöjligheter på 2.000 kvadratmeter.
Flera olika nämnder har analyserat alternativ belägna vid Ytternäs, Nabben och travbanan vid möten i februari och april. Bland annat konstaterades att Nabben inte är en lämplig plats då hallen skulle ligga avskilt från andra idrottsanläggningar samt att placeringen binder den fortsatta planeringen av området som rekreationsplats.
Inför måndagskvällens sammanträde i stadsplanenämnden, föreslås byggnaden upprättas vid Bollhalla, på det område som har reserverats för hallens framtida utvidgning. (mt)