DELA

Curlingbolag söker stöd för marknadsföring

Aktiebolaget Ålands Curling som driver curlinghallen i Eckerö ansöker hos landskapsregeringen om 12 946 euro i marknadsföringsstöd.
Pengarna ska användas till annonser och trycksaker. (pd)