DELA

Curling kan få hall vid Islandia

Islandia kan få en curlinghall som granne.
På måndag tar stadsplanenämnden ställning till förslaget som stadsarkitekten lägger fram – att ett markområde vid Islandia viks för curlinghallsbygget.
Hallen blir cirka 58 meter lång och 24 meter bred, bortsett från entrén mot sandplanen som blir 34 meter bred. Om hallen byggs där innebär det att fritidsnämndens förråd, fjärrvärmeledningen till Islandia och delar av stadens gångvägar i parkområdet mellan tekniska verken, Fabriksgatan och skolområdet flyttas.
Ålands Curling har två alternativ för parkeringsplatser intill hallen – ett med 50 och ett med 110 bilplatser. Det mindre alternativet torde täcka behovet, anser stadsarkitekten.