DELA

Colérus byter chefspost

Stina Colérus har utsetts till ny chef vid Utbildningsavdelningens allmänna byrå. Colérus var tidigare chef för skolbyrån som slogs samman med yrkesutbildningsbyrån i och med införandet av Ålands gymasium.
Avdelningschefen Rainer Juslin har under en längre tid skött även den allmänna byråns ledning, en uppgift han nu alltså befrias från.
– Det här underlättar för mig, säger han. (ak)