DELA

Clean Gas gör diesel av avfall

Företaget Clean Gas International har beviljats ett ERUF-bidrag på 76.190 euro för att utveckla en produktionsanläggning för utvinning av diesel ur brännbart avfall.
Vd Florian Haug, som tills vidare är den enda anställda i företaget, berättar att tanken är att använda åländskt avfall till produktionen. Allt som brinner duger, som plast, gummi och biologiskt avfall. Dieseloljan ska sedan säljas som fartygsbränsle och i ett senare skede som bilbränsle.
Parallellt pågår arbetet med att utveckla en lösning som kan rena tjockolja från svavel. I mitten av 2013 hoppas man kunna påbörja bygget av en pilotanläggning för produktion och produkterna ska börja säljas i början av 2014.
Hälften av ERUF-bidraget kommer från landskapsregeringen och hälften från EU. ERUF står för hälften av projektets totala finansiering. (aks)