DELA

Cityläkarna ordnar landskapets företagshälsovård

Cityläkarna har vunnit upphandlingen av företagshälsovården för landskapets samt fastighetsverkets anställda.