DELA

Chiewitzpris kan ersätta fond

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen bordlade ärendet om att öka medlen i stadsbildsfonden för restaureringsarbeten på k-märkta hus. Stadsarkitektkontoret och stadsdirektören har tidigare föreslagit att fondmedlen ska utökas från 1.700 euro till 3.000 euro, men det finns önskemål i stadsstyrelsen om att slopa stadsbildsfonden och i stället bygga ut Chiewitzpriset till att omfatta en större ekonomisk ersättning, förslagsvis 9.000 euro, för ett mera omfattande projekt.
Hittills har ägare till k-märkta hus kunnat ansöka om bidrag från stadsbildsfonden medan Chiewitzpriset, ett hedersomnämnande, har delats ut på initiativ av staden.
Priset har fått namn efter länsarkitekten Georg Theodor Chiewitz som ritade Mariehamns första stadsplan inför stadens grundande 1861. (ao)