DELA

Chefstjänst vid arkiv utannonseras

Nu lediganslås tjänsten som landskapsarkivarie vid Ålands landskapsarkiv.
Efter Håkan Axelssons frånfälle sköttes tjänsten på tillfällig basis av den tidigare projektledaren vid landskapsarkivet Stefan Berggren. Han slutade i somras eftersom han fick en motsvarande tjänst i Härnösand i Sverige. Sedan dess har byråchef Jan Ole Lönnblad fungerat som ställföreträdande chef vid sidan om sina andra arbetsuppgifter.
Behörighetskrav för tjänsten är vid universitet eller därmed jämförbar högskola avlagd examen som motsvarar minst fyra års heltidsstudier i vilken historia och arkivvetenskap ingår, samt god kännedom om offentlig arkivverksamhet. Ansökningstiden går ut den 28 december. (ak)