DELA

Chefläkartjänst bordlades igen

Margareta Bondstams uppsägningsansökan från chefläkartjänsten inom ÅHS bordlades på gårdagens styrelsemöte. Skälen är formella, förklarar förvaltningschef Tom Axberg. Bondestam vill sluta redan i mitten av september inför flytten till Gävle och nytt jobb.
Styrelsen vill fundera vidare på hur rekryteringen av en ny chef ska gå till och vilka formella krav som ska ställas. En rekryteringsgrupp under ledning av styrelsens ordförande Torbjörn Björkman ska arbeta vidare med frågan. (ao)