DELA

Chatt för skolbarn

Den här veckan börjar skolorna igen och under veckan ordnar evangelisk-lutherska kyrkan en chatt för barn och ungdomar. Chatten är öppet måndag till fredag klockan 12-16 och finns på adressen www.evl.fi/ungdomschatt.

– I chatten kan ungdomarna dela sina tankar kring skolstarten och vardagen. Där finns alltid en anställd inom kyrka som är villig att lyssna, berättar Sara Grönqvist, sakkunnig i själavård på Kyrkostyrelsen, för Kyrklig tidningstjänst.

Alla som chattar har tystnadsplikt och den som tar kontakt i chatten förblir anonym. (ikj)