DELA

Centrumplan i stadsstyrelsen

Området från Bussplan i norr till Storagatan i söder och mellan Östra utfarten och Ålandsvägen föreslås få en delgeneralplan.
Bakom förslaget står stadsarkitekt Sirkka Wegelius som vill ha klara och enhetliga riktlinjer för byggandet så att den typ av besvär som nu lett till processer i förvaltningsdomstolen kan undvikas i framtiden. Hennes förslag är att man som första steg tillsätter en kommitté med uppgift att dra upp de övergripande riktlinjerna.
Förslaget understöds av tf stadsdirektör Emma Dahlén som dock föreslår att stadsstyrelsen först skickar frågan till fullmäktige. (tt-s)