DELA

Centrummål får egen kommitté

Mariehamns stad utser en kommitté med uppgift att utarbeta gemensamma mål för hur stadens centrum skall utvecklas. Kommittén skall dra upp riktlinjerna för bland annat hur och hur mycket man skall få bygga, hur trafiken skall löpa och vilka områden som skall reserveras för rekreation.
Det som kommittén kommer fram till skall bli underlaget för den nya delgeneralplan som skall tas fram för centrum. Arbetet med planen tar minst två, tre år under förutsättning att stadsarkitektkontoret beviljas extra resurser.
40 000 euro finns vikt för kommitténs arbete. (tt-s)