DELA

Centerprotest mot finskspråkiga avtal

Det finns inte heller nästa år några anslag i Finlands statsbudget för översättning av alla tjänste- och kollektivavtal trots att det förutsätts i självstyrelselagen och trots att Justitiekanslern slagit fast att avtalen skall finnas på båda inhemska språken.
Frågan har lyfts upp på bordet av centerns lagtingsgrupp som nu uppmanar landskapsregeringen att vidta åtgärder för att trygga ålänningarnas rättigheter.
– Frågan är förstås vad vi från åländsk sida kan göra när statsmaktens representanter inte ens bryr sig om Justitiekanslerns synpunkter. Det är trots allt frågan om den högsta övervakaren av lagligheten i den finska regeringens åtgärder, säger centerns gruppordförande Harry Jansson i ett pressmeddelande.
– I det längsta har vi från åländsk sida undvikit att diskutera rättsliga åtgärder. Frågan är dock om vi inte har kommit till ett läge där en sådan diskussion är oundviklig. Det handlar trots allt om en allvarlig diskriminering av svenskspråkiga arbetsgivare och arbetstagare. (tt-s)