DELA

Centern vill se över avlopp

Centern har tagit del av förändringar som genomförs i finsk lagstiftning som kan möjliggöra undantag från reningskrav. Partiet vill nu att man ser över förutsättningarna för små avloppsanläggningar.
– Även för Ålands del finns behov av att se över de gällande kraven på behandling av avloppsvatten från enskilda hushåll ute i kommunerna. Orsaken är att långsiktiga målsättningar för fosfor och kvävereduktion är kostsamma och tar tid att nå. Det finns därför skäl att koncentrera insatserna i ett första skede på de kustnära områdena och vattenmiljön, skriver partiet i ett pressutskick.
Inför stämman i höstas lämnade Edgar Kalm med flera in en motion om att Centern inleder en översyn av den åländska lagstiftningen om kommunala avloppstillstånd. Där påpekas bland annat att tidpunkten då undantaget upphör upphör för hushåll som kan ansluta sig till kommande kommunala avloppsprojekt närmar sig (1 januari 2013) samtidigt som flera kommunala avloppsprojekt drar ut på tiden.
– Med anledning av motionen tillsatte Centern i januari i år en arbetsgrupp bestående av Erica Sjöström, Runar Karlsson och Ingvar Björling. Centern betonar vikten av att initiativet så fort som möjligt kan leda till att landskapsregeringen vidtar åtgärder i enlighet med initiativet, skriver man. (mt)