DELA

Centern vill ha kvar näringsrätten

Centerns arbetsutskott diskuterade vid fredagens möte det brev som åtta framträdande representanter för åländskt näringsliv nyligen tillställt landskapsregeringen.
I mångt och mycket delar centern de synpunkter som framställs i brevet, heter det i ett pressmeddelande.
Centern välkomnar näringslivets stöd för att frikoppla hembygdsrätten från kravet på finskt medborgarskap. Dagens system är diskriminerande och strider mot EU-rättens krav på icke-diskriminerande behandling av EU-medborgare.
Centern delar dock inte förslaget om ett totalt slopande av näringsrätten. Centern anser att näringsrätten skall finnas kvar som ett språkskydd i situationer där nationalitetsskyddet så påkallar.
Arbetsutskottet konstaterar att det beträffande jordförvärv och hembygdsrätt redan finns ett parlamentariskt arbete utfört under ledning av centerns Gun Carlson. (ka-f)