DELA

Centern skall jobba för ramlag

Centerns lagtingsgrupp skall jobba för politisk enighet kring en ramlag, som anger målen i självstyrelsens utveckling men inte de exakta metoderna för att nå dem.
En sådan lag skulle ge självstyrelsen en helt ny dynamik, anser centerns partistyrelse:
– I korthet innebär systemet att Ålands lagting, vid en tidpunkt ålänningarna själva anser lämplig, efterhand kan överta nya rättsområden från Finlands riksdag.
Om sådan reform genomförs fullt ut begränsas riksdagens bestämmanderätt till Finlands grundlag, högsta domstolarna, valuta- och penningpolitik, medborgarskap, utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik, och presidentens och övriga ledande statsorgans ställning.
Centern vill också se nya former för den politiska dialogen mellan Åland och övriga Finland. Dit räknas ett nytt Ålandsutskott i riksdagen, och en ny tjänst som statssekreterare i åländska frågor vid statsministerns kansli.
Centerstyrelsen uppmanar samtliga partier till samarbete kring ramlagen.
– Skall vi lyckas övertyga Finland om nödvändigheten av en genomgripande reform så är en åländsk enighet ett måste, säger partiordföranden Veronica Thörnroos i ett pressmeddelande. (pd)