DELA

Centern möts om kommunsamverkan

På torsdag samlar Centern sina kommunala representanter till ett stormöte om behovet av ökat samarbete över kommungränserna. På sitt senaste möte välkomnade styrelsen stadscenterns färska initiativ om att Mariehamn bör agera för ett utökat kommunalt samarbete.
Ett exempel på samverkan som nämns av C-styrelsen är utrymmesbristen i Kyrkby högstadieskola och hur problemet har lösts både billigt och snabbt genom att kommunen köper platser i Godby högstadieskola av Finström.
Ett annat ärende på styrelsens agenda var den fortsatta användningen av naturbruksskolans lokaler i Jomalaby. Trots att medel anslogs i våras för att utrymmena anpassas till kontorsändamål har inget hänt, påpekar man och önskar att ansvarig minister och tjänsteman kallas till diskussion.
Finansminister Roger Nordlund deltog i styrelsemötet och redogjorde för det ekonomiska läget. Prognosen för klumpsumman har stadigt sjunkit sedan i fjol höstas, rapporterar Centerns partiordförande Harry Jansson. (ao)