DELA

Centern frågar om sötvattnet

Runar Karlsson (C) har lämnat in en skriftlig fråga till landskapsregeringen gällande tillgången på rent sötvatten.

Runar Karlsson efterfrågar ett tydligt ledarskap i vattenfrågor och vill ha åtgärder som starkare skydd av sötvattentäkter, göra det möjligt att höja vattenståndet i insjöar genom att skapa en reserv inför framtiden och konstruera ett nytt reningsverk vid en ny råvattentäkt.

Med den motiveringen frågar han landskapsregeringen ”Vad avser Ålands landskapsregering göra för att säkerställa en tillräcklig tillgång av rent sötvatten på hela Åland?”

Frågan har undertecknats av fem av Centerns sju ledamöter: Runar Karlsson, Veronica Thörnroos, Harry Jansson, Roger Nordlund och Mikael Lindholm.

Frågan ska tas upp till kännedom under onsdagens lagtingsplenum. (eh)