DELA

Cancerpatienter kompenseras för flygtrafikuppehåll

Åländska cancerpatienter som flyger till Åbo dagligen för strålbehandling får ta båten i stället i vår när flygfältet byggs om. I gengäld ska trafiken pågå i sommar.