DELA

Camilla Gunell till KST-fullmäktige

Stadsstyrelsen i Mariehamn har utsett Camilla Gunell (S) som ordinarie ledamot i förbundsfullmäktige för Kommunernas socialtjänst för mandatperioden 2020–2023.

Till ersättare har valts Barbara Heinonen.

På samma möte beslutade stadsstyrelsen att delegera rätten att utse en representant, samt personlig ersättare, till rådet för personer med funktionsnedsättning till koncernkommittén. (eh)