DELA

(c)-motion om stadsskolor

Britt Lundberg (c), med understöd av Leif Johansson (c), lämnade in en motion om långsiktig skolpolitik vid tisdagskvällens stadsfullmäktigemöte.
”Tanken att skapa tre 1-9 distrikt var god, men det visar sig att både byggnader och lärarnas olika löneavtal står i vägen för att genomförandet skall lyckas riktigt bra. Staden har haft uppenbara problem att föra en konsekvent och strategisk skolpolitik. Innan de tänkta skolprojekten förs vidare, uppmanar vi stadens fullmäktige att formulera en långsiktig skolpolitik som grund för den fortsatta planeringen.”skriver de i motionen.
Lundberg och Johansson ser inga hinder för att även Övernäs, liksom Ytternäs skola enligt tidigare fullmäktigebeslut, skulle vara en skola bara för klasserna 1-6:
”På Övernäsområdet leder det till mycket enklare möjligheter att förverkliga en funktionell separat 7-9 skola som fortsättning på dessa elevers skolgång utan att röra Idrottsgården. Om denna lösning väljs uppmanas fullmäktige att även se över organiseringen av Strandnäs skola (överväga slopa 1-9 beslutet även där).” (ab)