DELA

C frågade om kommunreformen

Harry Jansson (C) frågade om landskapsregeringens politiska slutsatser kring Högsta domstolens utlåtande om kommunreformlagarna vid lagtingets frågestund i går. Han frågade också om lantråd Katrin Sjögren (Lib) har samma ställning i frågan som kommunminister Nina Fellman (S), att det inte är upp till kommunfullmäktigena att bestämma om kommunerna ska gå samman eller inte.

Lantråd Katrin Sjögren (Lib) svarade att HD godkände lagarna och att de förpliktigar kommunerna att gå samman till fyra den 1 januari 2022. Det kommande socialvårdslagpaketet blir en viktig del av samgångsavtalen, menade hon. (ff)