DELA

Byte i grupp för lagreformer

Landskapsregeringen har utsett Rasmus Lindqvist till medlem istället för Sophie Mecklin i arbetsgruppen som ska ta fram förslag till modernisering av näringsrätts- och jordförvärvslagstiftningen.

Övriga medlemmar är av Harry Jansson (ordförande), Michaela Slotte, Sören Silverström, Pamela Baarman och Ellinore Lindberg (sekreterare). Arbetsgruppen ska lämna sitt betänkande senast den 28 februari 2021. (ms)