DELA

Byggrätter bordlades

Förslaget till ändrade byggrätter för Järsö-Nåtöområdet i Lemland bordlades på kommunstyrelsens senaste möte. Förslaget till reviderad byggordning som skulle jämställa området med resten av Lemland beträffande beviljandet av byggrätter har varit utställd i juni-juli och sju anmärkningar lämnades in. Ärendet bordlades på grund av tidsbrist.

Planen är att ärendet ska tas upp igen på mötet den 2 oktober. (ao)