DELA

Byggprojekt stänger gator

Ombyggnaden av Apoteksgården vid Norragatan och sjöfartsmuseet i Västerhamn leder till omläggningar av trafiken under byggtiden fram till sommaren 2011, meddelar stadens tekniska verk.
Följande gäller från och med i morgon måndag 1 februari:
Norragatan dubbelriktas mellan Apoteksgården och Ålandsvägen. Norragatan öster om Apoteksgården in på Torggatan är fortsatt enkelriktad.
Hamngatan mellan Norra Esplanadgatan och Norragatan (vid sjöfartsmuseet) stängs helt av för fordonstrafik. Trafik till hotell Cikada och svenska konsulatet sker via Norragatan som ändras till dubbelriktad på avsnittet Havsgatan – Hamngatan.