DELA

Byggnadskommitté får nytt uppdrag

Byggnadskommittén för daghemsprojekten i Lemland får ett förändrat uppdrag i och med att helhetsutredningen om daghemsplatserna är gjord, fritidsverksamheten är flyttad till skolan och fastighetsskötarnas depå är flyttad. Kommittén ska nu koncentrera sig på Saltkråkans om- och tillbyggnad på Järsö.

För de nya daghemsbyggena i Björkudden och Bengtsböle ska man tillsätta en skild kommitté.

I kommittén sitter Roger Andersson som ordförande, Eva Dahlén som vice ordförande samt medlemmarna Robert Mansén, Ronny Roos, Gun Holmström samt tekniska chefen och barnomsorgsledaren som sakkunniga. (eh)